Make your own free website on Tripod.com
"bohem (av fr. 'bøhmer,sigøyner'), person som fører et uregelmessig, fritt liv." Ni Leveregler 1. Du skal skrive ditt eget liv. 2. Du skal overskjære dine familierødder. 3. Mann kann nicht seine Eltern night schlect genug behandeln. 4. Du skal ikke slaa din næste for mindre end fem kroner. 5. Du skal hade og foragte alle bønder saasom: Bjørnstjerne Bjørnson, Kri-stof-fer Kristo-fer-sen og Kolbenstvedt. 6. Du skal aldri bære celluloidmansjetter. 7. Aflad aldri med at gjøre skandale i Christiania teater. 8. Du skal aldri angre. 9. Du skal ta live av dei. Bohembevegelsen var en litterær bevegelse i hovedstaden som vokste frem i kretsen rundt Jæger i 1880-årene. Den inneholdt elementer av både sosialisme og realisme. Christian Krohgs maleri "Albertine" (1886) blir i tillegg til Jægers bok "Fra Kristiania Bohemen" regnet som et av hovedverkene til Kristiania-bevegelsen. Selv om mange av fremstillingene til bohemkunstnerne er sosialrealistiske, finnes det også elementer av romantikk i deres kunst. Bohemerne var kjent for å samles på Grand Cafè i Oslo, og bestod av 20-30 mer eller mindre kjente forfattere og kunstnere. De tok avstand fra normer og idealer hos de "dannede" (embetsstanden og borgerskapet). De mente at alle burde ha rett til et seksualliv og at prostitusjon burde være legalt, siden man støttet fruentimmerne med penger, samt fikk sitt eget behov dekket. Fri kjærlighet og fri sex, uanvhengighet av ekteskap og fengslende følelser, det var den bohemske tankemåten. Videre lesning: Selvmordet, den siste ytring Hans Jæger og Kristiania Bohemen, fra Gateavisa