Make your own free website on Tripod.com
Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven - Debatt
"Hvor lenge skal du stride mot fornuften ?"

Striden begynte etter Henrik Wergelands utgivelse av Skabelsen-Mennesket- Messias som ble gitt ut i 1830, der Welhaven lagde tittlevignetten til boken. Welhaven hadde ikke lest diktet da han lagde illustrasjonene til boken, men da han leste boken etter at den ble gitt ut, følte han stor avsky til Wergelands verk. Meningen med boken var at den var skrevet om kjærlighet og religion, men kanskje med litt brutale beskrivelser ? Wergeland skrev jo blant annet om en kvinne som hadde lidenskapelig sex med en bukk og beskrev Jesus som en alminnelig gutt ! Dette skapte selvfølgelig stor kritisk engasjement hos Welhaven. Welhaven skrev til Morgenbladet, den 15. August, et dikt som het Til Henrik Wergeland - hvor lenge vil du stride mot fornuften, uten å underskrive noe navn. Men det ble for oppdaget at det var Welhaven. Dette angrepet var ikke den første. Wergeland og Welhaven var i samme studentkrets og de dannet fort «Stumpefeiden», der de to unge herremennene skrev uforskammede dikt og vers til hverandre gjennom studenteravisa. Stridsdiktet her som startet det hele, er på 8 strofer og 6 verselinjer, med enderim. Jeg vil kort ta for meg hva dette stridsdiktet handler om:

Selve diktet er, som sagt, skrevet om Welhavens syn på Skabelsen-Mennesket-Messias, hvor han mener at Wergeland tar seg selv for høytidelig. Kanskje også fordi Wergeland tror han kan skive om hva som helst og gjøre det om til noe romantisk. Welhaven bruker mange metaforer og bilder for å vise hvor langt på grunn Wergeland er: "Sværmen-om i luften" vil bringe han ned til et "bunnløst kjær", at Wergeland skal få sin straff (av Gud ?) med skrivingen hans fordi den "fæster dit Dødsens Mærke paa din kaade Skrift?", han drives av feberdrømmer og "febergys" og har selv sikret seg en "Rang blant Parnassets Daarekistelemmer". Det flår av negative ord mot Wergeland, og Welhaven har tydeligvis ikke spart på sine synspunkter i dette stridsdiktet : "hvad skjønt Du skaber, ynkeligt Du dræber"!

Hvorfor Welhaven ville bryte ut med noe sånt ? Personlig tror jeg at Welhaven ble misunnelig. Kanskje fordi at han så hvordan Wergeland fikk anerkjennelse av å skrive noe så «latterlig» i forhold til Welhavens faste oppbygning og rim ? Welhaven hadde ikke gitt ut noe på den tiden, og det var kanskje også en grunn til at Welhaven skrev diktet: for å få oppmerksomhet ? Var han virkelig så PR-kåt ? Oppmerksomhet fikk han, men mer oppmerksomhet etter Digterkunst og Polemikk i Aktstykker to år etter. Var dette en redning for hans økonomiske situasjon ? Han var meget fattig på den tiden, og tok bl.a. jobben å illustrere boken til Wergeland for å få noen småpenger til mat.

Neste side

Tilbake til hovedsiden


e-mail