Make your own free website on Tripod.com
Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven - Forord

Forord

Welhavens dikt og ord har alltid fascinert meg etter at jeg leste om han i skolepensumet. Måten han skrev på skilte seg fra Wergeland på mange måter, og jeg syntes Welhaven viste mer makt og kjærlighet i sine dikt. Det var da jeg leste Det Omvendte Beger jeg fikk øynene opp for Welhaven, hvor han beskrev kjærlighetssorgen til en ridder. Ordene var så romantisk og så vakre at jeg fortsatte å lese flere dikt av Welhaven.

Med i særoppgaven her har jeg tatt med et stridsdikt, Hvor lenge vil du stride mot fornuften, som er meget vesentlig for «Stumpefeiden» mellom Wergeland og Welhaven. To vakre dikt som er dedikert til to spesielle kvinner i Welhavens liv har jeg også plukker ut: Formosa og Den Salige. Norges Dæmring er viktig å se på i henhold til hvorfor Welhaven ble så tidlig upopulær. Og til sist har jeg tatt med Asgaardsreien som er et mektig verk basert på sagnet om Asgaardsreien i den norrøne mytologien. Jeg var valgt å gå i dybden i de to diktene Formosa og Den Salige med helhetlig analyse, og gi de andre mer en oversikt.

Og jeg vil med disse diktene/verkene svare på problemstillingen: Hvordan kan 5 dikt av Welhaven karakterisere romantisk diktning ?

God Fornøyelse !

Neste side
Tilbake til hovedsiden
e-mail