Make your own free website on Tripod.com
Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven - Kilder
Kilder

"J.S. Welhaven: Mennesket og dikteren." Andersen - Næss, Reidar Universitetsforlaget, 1959

"Henrik Wergeland - En biografi" Yngvar Ustvedt Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1994

"J.S. Welhaven - Samlede Verker, bind 5" Universitetsforlaget, 1992

"Fra Wergeland til Vinje - Norsk Litteraturhistorie, bind 2" J.W. Cappelens Forlag A.S., 1974 (redigert av Edvard Beyer)

"Norges Dæmring" J.S. Welhaven, ved Knut Johansen Norske klassiker tekster J.W. Eide Forlag - Bergen, 1972

"Tekst og Tanke" - Gul og blå bok Norsk lærebok for VKI og VKII (bokmål) Ellen Beate Halvorsen, Ivar Jemterud, Inger Marie Semmen Universitetsforlaget A/S, utgave 1995

"Dikterkunst og Polemikk" Johan Sebastian Welhavens dikt i utvalg ved Liv Bliksrud Den norske Bokklubben A/S, 1990

FOKUS - Illustrert Familie Leksikon bind 5 (annen utgave) H. Aschenhoug & Co. (W.Nygaard), 1964

"Jeg fant, jeg fant!" Brevik og Mork Aschenhoug

"Dikt i utvalg" J.S. Welhaven Det Norske Studentersamfunds Kulturutvalg, 1955

Det Store Norske Leksikon opplag anno 1996

Tilbake til hovedsiden
Arcane Tranquility