Make your own free website on Tripod.com
Dette er mitt særemne som jeg leverte vinteren 1998 i norsk. Dette er et lyriker/dikt-studium. Welhaven er min favorittdikter fra romantikk-perioden og hans liv ga sterkt inntrykk på meg.
Først ville jeg skrive om Welhaven og Camilla Collett og deres tragiske kjærlighetsforhold, men det fikk jeg ikke lov til. Derfor valgte jeg heller ut noen dikt å analysere, og leste en biografi om Welhaven for å få bedre innsikt i hans liv og innflytelser i hans diktning.

Her følger sidene til særemnet. Dessverre har jeg få bilder å bidra med, får jeg noen skal jeg oppdatere det på siden med en gang.
Dette materialet jeg legger ut her skal ikke bli direkte kopiert og levert som en besvarelse i andre sammenhenger. Grunnen til at jeg legger ut dette er for å få mer Welhaven stoff ut på nettet.
For dere som studerer Welhaven eller vil vite mer om han kan dette bidra til økt forståelse.
Karakteren for dette ble delt i to:
Muntlig (for prosessen av særemnet og innhold) og Skriftlig (språk).
På muntlig fikk jeg 5/4 og på skriftlig fikk jeg 4.

God fornøyelse!
Forord

Johan Sebastian Calmeyer Welhaven
Romantikken
"Hvor lenge vil du rase mot fornuften ?"
"Norges Dæmring"
"Den Salige"
"Formosa"
"Asgaardsreien"
Etterord
Kilder

Sist oppdatert 10 Mars 2000

e-mail