Make your own free website on Tripod.com
Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven

Dette er mitt særemne som jeg leverte vinteren 1998 i norsk. Dette er et lyriker/dikt-studium.
Welhaven er den dikteren fra romantikk-perioden som jeg finner mest facinerende. 
Hans liv ga dessuten et sterkt inntrykk på meg. Da vi fikk oppgaven om særemnet ville jeg skrive 
om Welhaven og Camilla Collett og deres tragiske kjærlighetsforhold, men læreren mente det ikke kunne bli en god oppgave.
Derfor valgte jeg heller ut noen dikt og analyserte de, og leste en biografi om Welhaven for å få bedre
innsikt i hans liv og om innflytelser i hans diktning.

Her følger sidene til særemnet. Dessverre har jeg ingen bilder å bidra med, får jeg noen 
skal jeg oppdatere det på siden med en gang. Det materialet jeg legger ut her skal ikke bli
direkte kopiert eller levert som en besvarelse i andre sammenhenger. Grunnen til at jeg legger ut 
oppgaven er for å få mer Welhaven stoff ut på nettet. For dere som studerer Welhaven eller vil
vite mer om han, kan dette bidra til økt forståelse. Karakteren for dette ble delt i to: 
Muntlig (for prosessen av særemnet og innhold) og Skriftlig (språk). 
På muntlig fikk jeg 5/4 og på skriftlig fikk jeg 4.

God fornøyelse!

Forord
Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven
Romantikken
"Hvor lenge vil du rase mot fornuften ?"
"Norges Dæmring"
"Den Salige"
"Formosa"
"Asgaardsreien"
Etterord
Kilder
Sist oppdatert 10. Mars, 2000


Du er nummer som har besøkt denne siden

Arcane Tranquility